ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ПРИЈАВА ЗА БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ

 • Почетна

Завод за запошљавање Брчко дистрикта БиХ позива незапослене, који се налазе на евиденцији лица која активно траже запослење, да се пријаве за обуке:

 1. Енглески језик A1 и A2 ниво
 2. Њемачки језик A1 и A2 ниво
 3. Информатика I i II nivo
 4. Основе графичког и вeб дизајна
 5. Вођење пословних књига за самосталне предузетнике
 6. Предузетништво-реализација пословне идеје кроз писање бизнис плана

За сва лица, уредно пријављена на евиденцију лица која траже запослење, Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, обуке су бесплатне.

 • Лица ће бити у могућности да одаберу највише двије обуке из различитих области. Лице не може похађати више нивоа обуке из истог предмета.
 • Извођач обуке ће прије почетка саме обуке извршити процјену знања кандидата у циљу утврђивања њиховог тренутног нивоа знања, те самим тим ће бити извршена распођела лица у ниво обуке коју похађа.
 • Број лица, за сваку од обука, је ограничен, те ће иста трајати у периоду од два мјесеца.
 • Уколико се за обуку пријави већи број кандидата од планираног броја, предност ће имати они који се дуже налазе на евиденцији Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, рачунајући од датума посљедње пријаве на евиденцију Завода.
 • Лица која се пријаве за обуке бит ће у обавези, уз пријаву за наведено, потписати изјаву да ће обуку уредно похађати као и да су упознати да ће бити брисани из евиденције ако неоправдано одбију или самовољно прекину стручно оспособљавање, а у складу са Правилником о вођењу евиденција, активном тражењу запослења, пријави и јављању лица на евиденцију Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ.
 • Сва лица која успјешно прођу обуку добиће цертификат о успјешно положеној обуци.
 • Полазници који су редовно похађали обуке а нису успјели да их успјешно реализују, прилику за поновно учешће ће имати у сљедећем циклусу обука.
 • Обавјештавање о почетку обуке и мјесту одржавања исте, биће вршено путем интернет странице Завода, као и путем броја телефона које је лице назначило у Пријави за обуке.

Пријава лица се врши од 24.06.2021. године до 19.07.2021. године, у просторијама Завода за запошљавање БД БиХ (Улица Фра Шимуна Филиповића број 2.) на шалтеру број 3. и 4., путем обрасца кога можете преузети из прилога вијести на интернет страници Завода или у просторијама Завода. Пријаву за обуке лице је обавезно предати лично.

За све информације можете се обратити на контакте:  049 217 411 · info@zzzbrcko.org · https://www.facebook.com/zzzbrcko/

Prijava Obuke 2021-ćir

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post