OBAVJEŠTENјE: PRIJAVA ZA BESPLATNE OBUKE

  • Početna

Zavod za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH poziva nezaposlene, koji se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje, da se prijave za obuke:

  1. Engleski jezik A1 i A2 nivo
  2. Nјemački jezik A1 i A2 nivo
  3. Informatika I i II nivo
  4. Osnove grafičkog i web dizajna
  5. Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike
  6. Preduzetništvo-realizacija poslovne ideje kroz pisanje biznis plana

Za sva lica, uredno prijavlјena na evidenciju lica koja traže zaposlenje, Zavoda za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH, obuke su besplatne.

Lica će biti u mogućnosti da odaberu najviše dvije obuke iz različitih oblasti. Lice ne može pohađati više nivoa obuke iz istog predmeta.

Izvođač obuke će prije početka same obuke izvršiti procjenu znanja kandidata u cilјu utvrđivanja njihovog trenutnog nivoa znanja, te samim tim će biti izvršena raspođela lica u nivo obuke koju pohađa.

Broj lica, za svaku od obuka, je ograničen, te će ista trajati u periodu od dva mjeseca.

Ukoliko se za obuku prijavi veći broj kandidata od planiranog broja, prednost će imati oni koji se duže nalaze na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH, računajući od datuma poslјednje prijave na evidenciju Zavoda.

Lica koja se prijave za obuke bit će u obavezi, uz prijavu za navedeno, potpisati izjavu da će obuku uredno pohađati kao i da su upoznati da će biti brisani iz evidencije ako neopravdano odbiju ili samovolјno prekinu stručno osposoblјavanje, a u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencija, aktivnom traženju zaposlenja, prijavi i javlјanju lica na evidenciju Zavoda za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH.

Sva lica koja uspješno prođu obuku dobiće certifikat o uspješno položenoj obuci.

Polaznici koji su redovno pohađali obuke a nisu uspjeli da ih uspješno realizuju, priliku za ponovno učešće će imati u slјedećem ciklusu obuka.

Obavještavanje o početku obuke i mjestu održavanja iste, biće vršeno putem internet stranice Zavoda, kao i putem broja telefona koje je lice naznačilo u Prijavi za obuke.

Prijava lica se vrši od 24.06.2021. godine do 19.07.2021. godine, u prostorijama Zavoda za zapošlјavanje BD BiH (Ulica Fra Šimuna Filipovića broj 2.) na šalteru broj 3. i 4., putem obrasca koga možete preuzeti iz priloga vijesti na internet stranici Zavoda ili u prostorijama Zavoda. Prijavu za obuke lice je obavezno predati lično.

Za sve informacije možete se obratiti na kontakte:  049 217 411 · info@zzzbrcko.org · https://www.facebook.com/zzzbrcko/

Prijava Obuke 2021-lat

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post