Одјељење универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у Брчко дистрику

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука отвара своја врата у Брчко Дистрикту као прва акредитована високошколска установа и врши упис студената на први, други и трећи циклус студија.

Пратећи изазове пословног свијета, научне токове и достигнућа, Одјељење универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент у Брчко Дистрикту омогућава студентима упис на 7 факултета, 13 студијских програма и 3 циклуса студија.

ФАКУЛТЕТИ:

  • Факултет здравствених наука
  • Економски факултет
  • Правни факултет
  • Филозофски факултет
  • Факултет рачунарских наука
  • Технички факултет
  • Факултет безбједносних наука.

Водећи се чињеницом да је дулано образовање знање за будућност, Универзитет ПИМ нуди својим студентима другачији вид образовања уз спој квалитетно организоване теоријске и практичне наставе којом успоставља највише академске стандарде!

Све информације о упису можете добити у студентској служби Универзитета који се налази у згради Српске православне цркве на адреси Илићка бб, Брчко Дистрикт или путем службене wеб странице: www.univerzitetpim-brcko.com

Искористи своје пуне потенцијале на Универзитету ПИМ у Брчко Дистрикту.

КОНТАКТ ОСОБА:

Ђука Митровић

ТЕЛЕФОН:

065/760-444

djuka.mitrovic@univerzitetpim.com

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak