Филозофски факултет Универзитета у Мостару – Дислоцирана настава Брчко

Филозофски факултет Универзитета у Мостару у академској години 2019/2020 године проводи додипломски и дипломски студиј Социјалног рада у Орашју и II. године додипломског студија односа с јавношћу у Брчком. Часови у Брчком одржавају се на адреси Босна Сребрена број 7.

Студенти који похађају дислоцирану наставу имају иста права и обавезе као студенти матичног студија у Мостару.

Студирање односа с јавношћу изводи универзитетски додипломски и постдипломски једнопредметни студијски програм који се може изучити у статусу редовног студента, редовног студента са уплатама и ванредног студента.

По завршетку додипломског једнопредметног студија односа с јавношћу студенти ће моћи / знати:

– дефинисати и интерпретирати појмове од професије од основних до специфичних, као што је примјена односа с јавношћу у различитим секторима;

– дефинисати основне услове комуникације, нивое и врсте комуникације;

– класификовати усвојену терминологију и комуникационе процесе, теоријске традиције пријеноса и ритуала (теорија информација, теорије комуникација), структуру и феноменологију комуникације, корисност и ограничења комуникационих модела и модела одабира вијести;

– развијање критичке перцепције мјеста и улоге односа с јавношћу како у науци (информационо-комуникационо поље) тако и у пракси, са посебним нагласком на однос и повезаност са сродним дисциплинама;

– стицање знања о новим комуникационим технологијама у функцији управљања и организације односа са јавношћу;

– користити функције конвергираних медија у комуникацији са циљном публиком;

– критички процијенити везу између различитих институција друштвеног живота и разликовати микро-социолошке и макро-социолошке процесе;

– анализирати утицај медијских система и медија у различитим друштвено – политичким условима;

– оцјенити концепт примјене планираних активности Службеног суда у служби интереса организације и јавности;

– да стекну основна информатичка знања важна за разумјевање и основну примјену у савременом свијету, као што су: информације, рачунарски системи, информациони системи, рачунарске мреже, базе података, складишта података;

По завршетку преддипломског једнопредметног Студија односа са јавношћу студент стјече академско звање: првоступник / првоступница односа с јавношћу.

Дипломирани правници за односе са јавношћу могу се уписати на постдипломске студије или сродне студије или се бавити различитим областима рада, нпр. Радом у медијима, јавној администрацији, јавним и приватним културним и политичким институцијама, невладиним организацијама, пословном сектору у пољу пропаганде, маркетинг и односи с јавношћу.

 

https://ff.sum.ba/

+387 36/ 355 404
studentska.referada@ff.sum.ba

nikolina.antic@ff.sum.ba

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak