Odjeljenje univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko distriku

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka otvara svoja vrata u Brčko Distriktu kao prva akreditovana visokoškolska ustanova i vrši upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus studija.

Prateći izazove poslovnog svijeta, naučne tokove i dostignuća, Odjeljenje univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Brčko Distriktu omogućava studentima upis na 7 fakulteta, 13 studijskih programa i 3 ciklusa studija.

FAKULTETI:

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • Ekonomski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Filozofski fakultet
  • Fakultet računarskih nauka
  • Tehnički fakultet
  • Fakultet bezbjednosnih nauka.

Vodeći se činjenicom da je dulano obrazovanje znanje za budućnost, Univerzitet PIM nudi svojim studentima drugačiji vid obrazovanja uz spoj kvalitetno organizovane teorijske i praktične nastave kojom uspostavlja najviše akademske standarde!

Sve informacije o upisu možete dobiti u studentskoj službi Univerziteta koji se nalazi u zgradi Srpske pravoslavne crkve na adresi Ilićka bb, Brčko Distrikt ili putem službene web stranice: www.univerzitetpim-brcko.com

Iskoristi svoje pune potencijale na Univerzitetu PIM u Brčko Distriktu.

KONTAKT OSOBA:

Đuka Mitrović

TELEFON:

065/760-444

E-MAIL:

djuka.mitrovic@univerzitetpim.com

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post