Odjel Univerziteta za poslovno inženjerstvo i menadžment Banja Luka u Distriktu Brčko

Sveučilište za poslovno inženjerstvo i menadžment u Banja Luci otvara svoja vrata u Brčko distriktu kao prva akreditirana visokoškolska ustanova i upisuje studente u prvi, drugi i treći ciklus studija. 

Slijedeći izazove poslovnog svijeta, znanstvene trendove i dostignuća, Odjel Sveučilišta za poslovno inženjerstvo i menadžment u Brčko distriktu omogućuje studentima upis na 7 fakulteta, 13 studijskih programa i 3 ciklusa studija.

FAKULTETI:

  • Fakultet zdravstvenih znanosti
  • Ekonomski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Filozofski fakultet
  • Računarstvo
  • Tehnički fakultet
  • Fakultet sigurnosnih znanosti.

Vođeni činjenicom da je dualno obrazovanje znanje za budućnost, Sveučilište PIM svojim studentima nudi drugačiju vrstu obrazovanja s kombinacijom dobro organizirane teorijske i praktične nastave koja uspostavlja najviše standarde!

Sve informacije o upisu mogu se dobiti u studentskoj službi Sveučilišta koja se nalazi u zgradi Srpske pravoslavne crkve na adresi Ilićka bb, distrikt Brčko, ili putem službene web stranice:www.univerzitetpim-brcko.com

Iskoristite svoj puni potencijal na Sveučilištu PIM u Brčko distriktu.

OSOBA ZA KONTAKT:

Đuka Mitrović

TELEFON:

065/760-444

E-MAIL:

djuka.mitrovic@univerzitetpim.com

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post