Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Dislocirana nastava Brčko

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2019./2020. godini izvodi preddiplomski i diplomski studij Socijalnog rada u Orašju i II. godinu preddiplomskoga studija Odnosa s javnošću u Brčkom.  Nastava u Brčkom se izvodi na adresi Bosne Srebrene broj 7.

Studenti koji pohađaju dislociranu nastavu imaju ista prava i obveze kao i studenti matičnog studija u Mostaru.

Studij odnosa s javnošću izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću studenti će moći/znati:

– definirati i tumačiti pojmove iz struke od temeljnih do specifičnih, poput primjene odnosa s javnošću u različitim sektorima;

– definirati osnovne komunikološke termine, razine i vrste komunikacije;

– klasificirati usvojenu terminologiju i komunikološke procese, teorijske tradicije prijenos i ritual (teorija informacije, teorije komunikacije), strukturu i fenomenologiju komunikacije, korisnost i granice komunikacijskih modela te modele odabira vijesti;

– razviti kritičku percepciju o mjestu i ulozi odnosa s javnošću kako u znanosti (informacijsko-komunikacijsko polje) tako i u praksi s posebnim naglaskom na odnos i suodnos prema srodnim disciplinama;

– usvojiti znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije odnosa s javnošću;

– koristiti funkcije konvergiranih medija u komunikaciji s ciljnim javnostima;

– kritički vrednovati povezanost različitih institucija društvenog života te razlikovati mikrosociološke i makrosociološke procese;

– analizirati utjecaje medijskih sustava i medija u različitim društveno – političkim uvjetima;

– vrednovati koncept primjene planiranih aktivnosti oj-a u službi interesa organizacije i javnosti;

– usvojiti temeljna informatička znanja bitna za razumijevanje i osnovnu primjenu u suvremenom svijetu, kao što su: informacija, računalni sustavi, informacijski sustavi, računalne mreže, baze podataka, skladišta podataka;

Završetkom preddiplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik odnosa s javnošću.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice odnosa s javnošću mogu upisati diplomski studij ili srodan studij ili se uključiti u razna područja rada, npr. rad  u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulture i politike, u nevladinim organizacijama, u gospodarskom sektoru na poslovima propagande, marketinga i odnosa s javnošću.

 

https://ff.sum.ba/

+387 36/ 355 404
studentska.referada@ff.sum.ba

nikolina.antic@ff.sum.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post