Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Dislocirana nastava Brčko

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj godini 2019/2020 godine provodi dodiplomski i diplomski studij Socijalnog rada u Orašju i II. godine preddiplomskog studija odnosa s javnošću u Brčkom. Časovi u Brčkom održavaju se na adresi Bosna Srebrena broj 7.

Studenti koji pohađaju dislociranu nastavu imaju ista prava i obveze kao studenti matičnog studija u Mostaru.

Studiranje odnosa s javnošću izvodi sveučilišni dodiplomski i diplomski jednopredmetni studij koji se može izučiti u statusu redovnog studenta, redovnog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog studija odnosa s javnošću studenti će moći / znati:

– definisati i interpretirati pojmove od profesije od osnovnih do specifičnih, kao što je primjena odnosa s javnošću u različitim sektorima;

– definisati osnovne pojmove, nivoe i vrste komunikacije u komunikaciji;

– razvrstati usvojenu terminologiju i komunikacijske procese, teorijske tradicije prenošenja i obreda (teorija informacija, teorije komunikacije), strukturu i fenomenologiju komunikacije, korisnost i ograničenja komunikacijskih modela i modela odabira vijesti;

– razviti kritičku percepciju mjesta i uloge odnosa s javnošću kako u nauci (polje informacija i komunikacija) tako i u praksi s posebnim naglaskom na odnos i povezanost sa srodnim disciplinama;

– sticanje znanja o novim komunikacijskim tehnologijama u funkciji upravljanja i organizacije odnosa s javnošću;

– koristiti funkcije konvergiranih medija u komunikaciji s ciljanom publikom;

– kritički procijeniti povezanost različitih institucija društvenog života i razlikovati mikro-sociološke i makro-sociološke procese;

– analizirati uticaj medijskih sistema i medija u različitim društveno – političkim uslovima;

– steći osnovna informatička znanja važna za razumijevanje i osnovnu primjenu u savremenom svijetu, kao što su: informacije, računarski sistemi, informacioni sistemi, računarske mreže, baze podataka, skladišta podataka;

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću student stječe akademski naziv: bachelor odnosa s javnošću.

Diplomirani studenti sa diplomom diploma iz odnosa s javnošću mogu se upisati na postdiplomske studije ili srodne studije ili se uključiti u različita područja rada, npr. Rad u medijima, javnoj administraciji, javnim i privatnim kulturnim i političkim institucijama, nevladinim organizacijama, poslovnom sektoru u polju propagande. , marketing i odnosi s javnošću.

https://ff.sum.ba/

+387 36/ 355 404
studentska.referada@ff.sum.ba

nikolina.antic@ff.sum.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post